Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz jego umorzenie to kluczowe etapy w procesie naprawy finansowej przedsiębiorstwa.

Koniec postępowania restrukturyzacyjnego

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego następuje w dwóch sytuacjach – po uprawomocnieniu postanowienia zatwierdzającego układ albo po uprawomocnieniu postanowienia odmawiającego zatwierdzenia układu. W obu przypadkach Sąd dokonuje odpowiedniego ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, co formalnie kończy proces. Z pozytywnym zakończeniem (zatwierdzeniem układu) rozpoczyna się faza wykonawcza, natomiast w przypadku odmowy zatwierdzenia, dłużnik może skorzystać z uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłości.

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, choć stanowi formę zakończenia, nie wiąże się z merytoryczną oceną układu. Sąd obligatoryjnie umarza postępowanie, jeśli jego prowadzenie zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, dłużnik wystąpił o umorzenie (za zgodą rady wierzycieli), układ nie zostałby przyjęty, lub postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika staje się prawomocne.

Sąd może również umorzyć postępowanie w przypadku niestosowania się dłużnika do poleceń sędziego (za zgodą rady wierzycieli) lub gdy z okoliczności sprawy wynika, że układ nie zostanie wykonany. Przysługuje wówczas zażalenie. W sytuacji określonej w ustawie, dłużnik może także złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Skutki prawne zakończenia lub umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego to przywrócenie zarządu majątkiem dłużnika, jeżeli wcześniej został mu on odebrany lub ograniczony. Przywrócenie zarządu następuje od daty zakończenia postępowania lub uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu, zobowiązując do natychmiastowego zwrotu majątku, ksiąg, korespondencji i dokumentów. W sytuacji złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub ogłoszenie upadłości, zarząd odzyskuje się dopiero w razie prawomocnego oddalenia, odrzucenia wniosku lub umorzenia postępowania.

Zakończenie i umorzenie restrukturyzacji. Kompleksowa pomoc kancelarii upadłościowo-restrukturyzacyjnej – Wrocław

Nasza kancelaria upadłościowo-restrukturyzacyjna zlokalizowana we Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Naszym celem jest zapewnienie skutecznej obsługi w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, aby pomóc firmom odzyskać stabilność finansową i przywrócić je na ścieżkę sukcesu. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami finansowymi, skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i rozpocząć proces przywracania stabilności i sukcesu Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli szukasz rzetelnej pomocy w tej kwestii, nasza kancelaria Revivum jest gotowa do Twojej dyspozycji. Zaufaj profesjonalistom, którzy pomogą Ci w skutecznym i sprawnym przejściu przez ten proces, zapewniając pełne zrozumienie i wsparcie na każdym etapie. Pozwól nam zająć się formalnościami, a Ty skoncentruj się na budowaniu nowego, bezpiecznego fundamentu dla swojej finansowej przyszłości. Działamy szybko, skutecznie i zawsze w interesie naszych klientów.