Upadłości przedsiębiorstw

Kancelaria Revivum specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej z zakresu upadłości przedsiębiorstw. Oferujemy szeroki zakres usług, które pomogą przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej przejść przez proces upadłościowy z profesjonalnym wsparciem. Nasz doświadczony zespół prawników i doradców upadłościowych podejmie wszelkie działania niezbędne, aby zapewnić skuteczną reorganizację lub likwidację przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych usług:

N

Analiza i ocena sytuacji przedsiębiorstwa – przeprowadzamy dogłębną analizę i ocenę prawnych oraz finansowych aspektów przedsiębiorstwa, aby ocenić zasadność ogłoszenia upadłości. Dzięki temu dostarczamy rzetelne informacje, które pomogą podjąć decyzję o dalszych krokach.

N

Doradztwo i przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości – zapewniamy wsparcie prawne i doradztwo w procesie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami. Nasz zespół pomoże w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji, tak aby spełnić wszystkie wymogi prawne.

N

Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym – nasz zespół prawników zapewni skuteczną reprezentację przedsiębiorcy w toku postępowania upadłościowego. Będziemy działać w Państwa interesie, zarówno przed sądem, jak i przed syndykiem oraz wierzycielami, aby zapewnić optymalne rozwiązania w trudnych sytuacjach.

N

Analiza i ocena zgłoszonych wierzytelności – przeprowadzamy analizę i ocenę prawnych aspektów zgłoszonych wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Nasz zespół pomoże w zweryfikowaniu zgłoszonych roszczeń, aby zapewnić uczciwe rozliczenie z wierzycielami.

N

Likwidacja masy upadłości – w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, nasza kancelaria zapewni kompleksową pomoc prawno-finansową w procesie likwidacji masy upadłości. Będziemy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbając o interesy wszystkich zaangażowanych stron.

N

Przeciwdziałanie odpowiedzialności majątkowej – zapewniamy wsparcie prawne w zakresie przeciwdziałania odpowiedzialności majątkowej członków zarządu za zobowiązania upadłej spółki. Nasz zespół prawników pomoże zminimalizować ryzyko odpowiedzialności i ochronić interesy zarządu.

Kancelaria Revivum posiada szerokie doświadczenie w obszarze upadłości przedsiębiorstw. Nasz priorytet to zapewnienie skutecznej pomocy prawnej, profesjonalnego doradztwa i kompleksowej reprezentacji klientów w trudnych sytuacjach upadłościowych.

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje indywidualne potrzeby i uzyskać fachową pomoc w zakresie upadłości przedsiębiorstw.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa?

Upadłość przedsiębiorstwa to proces prawny, w którym firma z trudnościami finansowymi ogłasza niewypłacalność i staje się przedmiotem postępowania upadłościowego, mającego na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli i rozwiązanie problemów finansowych przedsiębiorstwa.

Jakie są różnice między upadłością a restrukturyzacją?

Upadłość prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa i rozdziału jego aktywów pomiędzy wierzycieli, podczas gdy restrukturyzacja ma na celu ocalenie przedsiębiorstwa poprzez negocjacje z wierzycielami w celu zmniejszenia zadłużenia, restrukturyzacji finansowej lub zmiany modelu biznesowego.

Jakie są korzyści związane z upadłością przedsiębiorstwa?

Główne korzyści to ochrona przed egzekucją komorniczą, zatrzymanie procesu windykacji, umożliwienie restrukturyzacji długów, a także możliwość rozwiązania działalności przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawnymi.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości dla właścicieli firmy?

Właściciele mogą stracić kontrolę nad firmą, a ich aktywa mogą zostać sprzedane w celu spłaty wierzycieli. Mogą również być obciążeni odpowiedzialnością za długi firmy, jeśli zostanie udowodnione, że działali w sposób nieuczciwy lub nieodpowiedzialny.

Jakie są konsekwencje dla pracowników w przypadku upadłości przedsiębiorstwa?

Pracownicy mogą stracić pracę w wyniku likwidacji lub restrukturyzacji firmy. Ich prawa mogą być chronione przez przepisy prawa pracy, takie jak wypłata odszkodowania za zwolnienie i ochrona związkowa.

Jakie są etapy procesu upadłościowego dla przedsiębiorstw?

Etapy mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują złożenie wniosku o upadłość, powołanie syndyka lub likwidatora, weryfikację roszczeń wierzycieli, sprzedaż aktywów.