Upadłości konsumenckie

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów, którzy z powodu swoich trudności finansowych nie są w stanie regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W przypadku upadłości konsumenckiej oferujemy profesjonalną pomoc w całym procesie, który może doprowadzić do umorzenia długów i dalszej stabilizacji finansowej naszych klientów.

W ramach naszej oferty świadczymy kompleksowe usługi, w tym:

N

Analiza sytuacji finansowej klienta – wstępna analiza stanu zadłużenia i ocena szans na uzyskanie upadłości konsumenckiej.

N

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji – przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z postępowaniem upadłościowym.

N

Reprezentacja klienta w postępowaniu – nasza kancelaria reprezentuje klienta na każdym etapie postępowania upadłościowego, od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do uzyskania orzeczenia o umorzeniu zobowiązań.

N

Indywidualne podejście do klienta – każdy klient traktowany jest indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami.

Działamy w sposób przejrzysty i zawsze informujemy klientów o postępach w procesie. Jesteśmy przekonani, że nasza kancelaria jest w stanie pomóc w uzyskaniu upadłości konsumenckiej i w dalszej stabilizacji finansowej naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy prawnej, skontaktuj się z nami!

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość konsumencka?

To proces prawny, który umożliwia osobom fizycznym z nadmiernymi długami złożenie wniosku o upadłość i uzyskanie ochrony przed wierzycielami oraz rozwiązanie swoich problemów finansowych.

Jakie są kryteria kwalifikacji do upadłości konsumenckiej?

W różnych jurysdykcjach mogą obowiązywać różne kryteria, ale ogólnie osoba musi posiadać nadmierną ilość długów, niezdolność do spłaty zobowiązań oraz brak możliwości negocjacji warunków spłaty z wierzycielami.

Jakie są korzyści związane z upadłością konsumencką?

Główne korzyści to ochrona przed egzekucją komorniczą, zatrzymanie lub spowolnienie procesu windykacji, możliwość restrukturyzacji długów, a w niektórych przypadkach całkowite rozwiązanie długów.

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Konsekwencje mogą obejmować wpływ na zdolność kredytową w przyszłości, utratę niektórych aktywów, obowiązek udziału w sesjach edukacyjnych z zakresu zarządzania finansami, jak również utrata kontroli nad swoimi finansami przez okres postępowania.

Jakie rodzaje długów mogą zostać uwolnione w wyniku upadłości konsumenckiej?

Zależy to od jurysdykcji, ale zazwyczaj długi niezabezpieczone (np. karty kredytowe, pożyczki osobiste), niektóre długi zabezpieczone (jeśli osoba zdecyduje się zrezygnować z związanej z tym nieruchomości lub pojazdu) oraz niektóre inne zobowiązania, takie jak zaległe czynsze, mogą zostać uwolnione.

Czy mogę zachować pewne aktywa, takie jak dom czy samochód?

Możliwość zachowania aktywów zależy od wielu czynników, takich jak wartość aktywów, związane z nimi zobowiązania, lokalne przepisy i preferencje wierzycieli. Często istnieją limity wartościowe, które decydują o tym, jakie aktywa można zatrzymać.

Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej?

Czas trwania procesu może się różnić w zależności od jurysdykcji oraz skomplikowania danej sprawy. W niektórych przypadkach postępowanie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.