Restrukturyzacja firm

Kancelaria Revivum to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obszarze restrukturyzacji firm. Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych, mających na celu odbudowę i stabilizację działalności przedsiębiorstwa.

Nasi eksperci z szerokim doświadczeniem pomagają przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej, którzy szukają skutecznych rozwiązań umożliwiających przetrwanie na rynku. Nasza oferta w zakresie restrukturyzacji firm obejmuje:

N
Analiza finansowa i prawno-organizacyjna – przeprowadzamy kompleksową analizę finansową przedsiębiorstwa, w tym ocenę kondycji finansowej, identyfikację problemów, źródeł trudności oraz czynników wpływających na sytuację kryzysową. Analizujemy również strukturę organizacyjną i procesy zarządzania, aby zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia.
N
Doradztwo restrukturyzacyjne – na podstawie przeprowadzonej analizy opracowujemy spersonalizowane strategie restrukturyzacyjne. Doradzamy w zakresie zmian organizacyjnych, przekształceń prawnych, reorganizacji finansowej, restrukturyzacji długów, negocjacji z wierzycielami oraz optymalizacji kosztów. Naszym celem jest przywrócenie stabilności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
N
Opracowanie planu restrukturyzacji – w oparciu o ustalone cele i strategię, tworzymy kompleksowy plan restrukturyzacji, uwzględniający zarówno aspekty finansowe, jak i prawne. Plan ten obejmuje m.in. działania mające na celu poprawę płynności finansowej, restrukturyzację zadłużenia, wprowadzenie efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz strategię wzrostu.
N
Negocjacje z wierzycielami – wspieramy naszych klientów w negocjacjach z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Reprezentujemy interesy klienta, dążąc do uzyskania korzystnych warunków spłaty oraz umożliwienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.
N
Reprywatyzacja i refinansowanie – w przypadku konieczności pozyskania nowego finansowania lub znalezienia inwestora, oferujemy wsparcie w procesie reprywatyzacji i refinansowania. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, identyfikacji potencjalnych partnerów oraz prowadzeniu negocjacji.
N
Reorganizacja prawna – jeśli konieczne jest przeprowadzenie zmian prawnych w strukturze przedsiębiorstwa, oferujemy pomoc w procesie reorganizacji prawnej, w tym przekształceniu, podziale czy łączeniu spółek.
N
Postępowanie restrukturyzacyjne – świadczymy kompleksowe wsparcie prawne w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentując interesy klienta przed sądem i organami postępowania.
Działając zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, nasz zespół prawników podejmuje wszystkie niezbędne działania, aby pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji i zapewnić im optymalne rozwiązania restrukturyzacyjne.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przetrwać trudności i odzyskać stabilność i sukces w biznesie.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest restrukturyzacja firm?
Restrukturyzacja firm to proces wprowadzania zmian w organizacji, strukturze kapitałowej, modelu biznesowego lub procesach operacyjnych w celu naprawy trudnej sytuacji finansowej i poprawy rentowności przedsiębiorstwa.
Kiedy warto rozważyć restrukturyzację firmy?
Restrukturyzacja firmy może być rozważana, gdy firma ma problemy finansowe, takie jak wysokie zadłużenie, spadek sprzedaży, problemy z płynnością finansową lub przestarzały model biznesowy.
Jakie są korzyści związane z restrukturyzacją?
Główne korzyści to możliwość uniknięcia upadłości, poprawa rentowności, restrukturyzacja zadłużenia, ochrona miejsc pracy oraz szansa na odbudowę i rozwój firmy.
Jakie są metody restrukturyzacji firm?
Metody restrukturyzacji mogą obejmować renegocjację umów z wierzycielami, restrukturyzację finansową, zmianę modelu biznesowego, sprzedaż aktywów, restrukturyzację operacyjną, redukcję kosztów lub fuzje i przejęcia.
Jakie są konsekwencje dla właścicieli i udziałowców w przypadku restrukturyzacji?
Właściciele i udziałowcy mogą stracić część lub całość swojego udziału w wyniku zmiany struktury kapitałowej lub konwersji długu na kapitał. Jednak w przypadku udanej restrukturyzacji istnieje szansa na odbudowę wartości przedsiębiorstwa.
Jakie są konsekwencje dla pracowników w przypadku restrukturyzacji firmy?
Restrukturyzacja może prowadzić do redukcji zatrudnienia lub zmiany warunków pracy. Pracownicy mogą być objęci programami zwolnień grupowych lub mogą być zachęcani do przekwalifikowania się w celu dostosowania się do nowego modelu biznesowego.
Czy istnieje wsparcie finansowe lub programy pomocowe dla firm poddających się restrukturyzacji?
W niektórych jurysdykcjach istnieją programy wsparcia finansowego lub zachęty dla firm, które decydują się na restrukturyzację. Ważne jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami i możliwościami finansowania restrukturyzacji.