Restrukturyzacja, niezależnie od jej rodzaju, jest narzędziem dostępnym dla przedsiębiorców. W prawie restrukturyzacyjnym termin „przedsiębiorca” odnosi się do wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie tylko do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych. To oznacza, że każda osoba działająca w własnym imieniu w sferze biznesu lub zawodu może skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych.


Na czym polega restrukturyzacja działalności jednoosobowej?

Restrukturyzacja jednoosobowej firmy polega na wprowadzeniu działań mających na celu uniknięcie niewypłacalności i bankructwa. W odróżnieniu od prawa upadłościowego, które skupia się głównie na zaspokojeniu wierzycieli, restrukturyzacja kładzie nacisk na utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku. Zapobieganie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej jest coraz bardziej priorytetowe z perspektywy ustawodawcy, z uwagi na korzyści dla gospodarki i możliwość zachowania stabilności przedsiębiorstw.

Jak długo może trwać restrukturyzacja firmy jednoosobowej?

W zależności od rodzaju procedury restrukturyzacyjnej, cały proces może trwać od 4 miesięcy do ponad roku. Najbardziej efektywnym podejściem jest postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, które nie jest prowadzone przez sąd, lecz przez nadzorcę układu – licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. To na ten moment najszybszy sposób restrukturyzacji.

Przebieg restrukturyzacji

Proces restrukturyzacji jednoosobowej firmy rozpoczyna się, gdy przedsiębiorca zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego do oceny sytuacji finansowej. Doradca wystawia „obwieszczenie o dniu układowym”, zastępujące decyzję sądu. Odmowa nadzorcy układu może nastąpić, gdy długi sporne przekroczą 15%, przedsiębiorca korzystał już z takiej procedury w ciągu ostatnich 10 lat lub nie można określić planu restrukturyzacyjnego.

W przypadku spełnienia warunków, nadzorca rejestruje postępowanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, co daje przedsiębiorcy 4-miesięczną ochronę przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów. Ten okres służy do negocjacji z wierzycielami i zawarcia układu. Ochrona przed egzekucją pozwala utrzymać integralność majątku, generując potencjalny zysk dla podziału między wierzycieli zgodnie z układem.

Większość działań, w tym umieszczenie wierzytelności i głosowanie wierzycieli, odbywa się elektronicznie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jeśli układ zostanie zawarty, nadzorca układu poddaje go zatwierdzeniu sądowemu, który sprawdza zgodność z prawem. Ostateczne zatwierdzenie przez sąd jest formalnością, pod warunkiem poprawnego postępowania nadzorcy.

Ocal swoją firmę - restrukturyzacja działalności jednoosobowej

Ocal swoją firmę – restrukturyzacja działalności jednoosobowej


Restrukturyzacja firmy jednoosobowej przynosi korzyści, takie jak:

  1. Natychmiastowe zawieszenie spłaty rat kredytów bankowych, czasem nawet na okres 9-12 miesięcy.
  2. Zatrzymanie spłaty istniejącego zadłużenia jednoosobowej działalności gospodarczej przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.
  3. Wstrzymanie egzekucji majątku przedsiębiorcy, obejmującego rachunek bankowy, ruchomości, a także powstrzymanie licytacji komorniczych ruchomości lub nieruchomości przedsiębiorcy.
  4. Tworzenie listy „umów kluczowych”, których przedsiębiorca nie może wypowiedzieć w trakcie restrukturyzacji. Szczególnie istotne są umowy leasingowe dotyczące pojazdów, naczep, maszyn produkcyjnych lub linii produkcyjnych dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla firmy jednoosobowej przynosi liczne korzyści, takie jak natychmiastowe zawieszenie spłaty rat kredytów, zatrzymanie egzekucji majątku i utworzenie listy umów kluczowych. Kancelaria Revivum restrukturyzacyjno-księgowa oferuje kompleksowe wsparcie w tym procesie. Dzięki naszym usługom, możemy zminimalizować negatywne skutki finansowe, umożliwiając przedsiębiorcy skoncentrowanie się na odbudowie działalności. Działamy szybko, skutecznie i zawsze w interesie naszych klientów.